651830508 / 697479528
serveis@calbet.net
Electrodomèstics Imatge i sò Climatització Serveis associats
FORN CAMPANA O ENCIMERA
1 PEÇA

· COL·LOCACIÓ DE 1 PEÇA
· RETIRADA D'EQUIP A SUBSTITUIR

FORN CAMPANA O ENCIMERA
1 PEÇA

· COL·LOCACIÓ DE 1 PEÇA
· RETIRADA D'EQUIP A SUBSTITUIR

Material NO inclòs al servei:
TOTS ELS TREBALLS D'ADAPTACION DE LA UNITAT AL LLOC EXISTENT, AIXÍ COM TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PER A UNA INSTAL·LACIÓ SEGURA, SEGONS NORMATIVA I QUALSEVOL ELEMENT NO SUMINISTRAT A LA MÀQUINA

FORN CAMPANA O ENCIMERA
2 PECES

· COL·LOCACIÓ DE 2 PECES
· RETIRADA D'EQUIP A SUBSTITUIR

FORN CAMPANA O ENCIMERA
2 PECES

· COL·LOCACIÓ DE 2 PECES
· RETIRADA D'EQUIP A SUBSTITUIR

Material NO inclòs al servei:
· TOTS ELS TREBALLS D'ADAPTACION DE LA UNITAT AL LLOC EXISTENT, AIXÍ COM TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PER A UNA INSTAL·LACIÓ SEGURA, SEGONS NORMATIVA I QUALSEVOL ELEMENT NO SUMINISTRAT A LA MÀQUINA

FORN CAMPANA O ENCIMERA
3 PEÇES

· COL·LOCACIÓ DE 3 PEÇES
· RETIRADA D'EQUIP A SUBSTITUIR

FORN CAMPANA O ENCIMERA
3 PEÇES

· COL·LOCACIÓ DE 3 PEÇES
· RETIRADA D'EQUIP A SUBSTITUIR

Material NO inclòs al servei:
· TOTS ELS TREBALLS D'ADAPTACION DE LA UNITAT AL LLOC EXISTENT, AIXÍ COM TOTS ELS MATERIALS NECESSARIS PER A UNA INSTAL·LACIÓ SEGURA, SEGONS NORMATIVA I QUALSEVOL ELEMENT NO SUMINISTRAT A LA MÀQUINA

CALDERA

· COL·LOCACIÓ CALDERA
· RETIRADA D'EQUIP A SUBSTITUIR

CALDERA

· COL·LOCACIÓ CALDERA
· RETIRADA D'EQUIP A SUBSTITUIR

Material NO inclòs al servei:
· REALITZACIÓ DE BUTLLETÍ I ENVIAMENT A COMPANYIA SUBMINISTRADORA.
· QUALSEVOL MATERIAL NO INCLÒS PEL FABRICANT AMB LA COMPRA DE LA CALDERA.
· TREBALLS DE PALETA I TREBALLS D'ADAPTACIÓ A NORMATIVA VIGENT.

TERMO

· COL·LOCACIÓ TERMO
· RETIRADA D'EQUIP A SUBSTITUIR

TERMO

· COL·LOCACIÓ TERMO
· RETIRADA D'EQUIP A SUBSTITUIR

Material NO inclòs al servei:
· REALITZACIÓ DE BUTLLETÍ I ENVIAMENT A COMPANYIA SUBMINISTRADORA.
· QUALSEVOL MATERIAL NO INCLÒS PEL FABRICANT AMB LA COMPRA DEL TERMO.
· TREBALLS DE PALETA I TREBALLS D'ADAPTACIÓ A NORMATIVA VIGENT

ESCALFADOR

· COL·LOCACIÓ ESCALFADOR
· RETIRADA D'EQUIP A SUBSTITUIR

ESCALFADOR

· COL·LOCACIÓ ESCALFADOR
· RETIRADA D'EQUIP A SUBSTITUIR

Material NO inclòs al servei:
· REALITZACIÓ DE BUTLLETÍ I ENVIAMENT A COMPANYIA SUBMINISTRADORA.
· QUALSEVOL MATERIAL NO INCLÒS PEL FABRICANT AMB LA COMPRA DEL ESCALFADOR.
· TREBALLS DE PALETA I TREBALLS D'ADAPTACIÓ A NORMATIVA VIGENT

SUPORT TV

INSTAL-LACIÓ SUPORT TV

SUPORT TV

· INSTAL-LACIÓ SUPORT TV

Material NO inclòs al servei:
· TOTS ELS TREBALLS D'ADAPTACION DE LA NOVA UNITAT A L'ESPAI EXISTENT.
· ELS MATERIALS NECESSARIS, NO PROPORCIONATS PEL FABRICANT DEL SUPORT TV.
· DESPLAÇAMENTS SUPERIORS A 40 km DEL PUNT DE VENDA.

CONNECTIVITAT TV

· SINTONITZAR TV
· CONNECTAR WIFI
· CONNECTAR FINS A 3 ELEMENTS AMB TV

CONNECTIVITAT TV

· SINTONITZAR TV
· CONNECTAR WIFI
· CONNECTAR FINS A 3 ELEMENTS AMB TV

Material NO inclòs al servei:
· MATERIALS NECESSARIS NO PROPORCIONATS PEL FABRICANT, DESPLAÇAMENTS SUPERIORS A 40KM DEL PUNT DE VENDA

SUPORT TV + CONECTIVITAT

· INSTAL-LACIÓ SUPORT TV + SINTONITZAR TV
· CONNECTAR WIFI
· CONNECTAR FINS A 3 ELEMENTS AMB TV

SUPORT TV + CONECTIVITAT

· INSTAL-LACIÓ SUPORT TV + SINTONITZAR TV
· CONNECTAR WIFI
· CONNECTAR FINS A 3 ELEMENTS AMB TV

Material NO inclòs al servei:
· MATERIALS NECESSARIS NO PROPORCIONATS PEL FABRICANT, DESPLAÇAMENTS SUPERIORS A 40KM DEL PUNT DE VENDA

ANTENES

· REVISIÓ D'ANTENES
· FINS A UNA 1 HORA DE TREBALL
· REALITZACIÓ DE PRESSUPOST
· TANT INDIVIDUALS COM COL·LECTIVES

ANTENES

· REVISIÓ D'ANTENES
· FINS A UNA 1 HORA DE TREBALL
· REALITZACIÓ DE PRESSUPOST
· TANT INDIVIDUALS COM COL·LECTIVES

Material NO inclòs al servei:
· MATERIALS NECESSARIS NO PROPORCIONATS PEL FABRICANT, DESPLAÇAMENTS SUPERIORS A 40KM DEL PUNT DE VENDA

INSTAL·LACIÓ AIRE CONDICIONAT 1X1

· 3M LÍNIA FRIGORIFICA
· 3M LÍNIA ELÈCTRICA
· 3M TUB DESAIGUA
· 2M DE CANAL RECTA
· 1 SUPORT PARET
· 1 JOC AMORTIDORS

INSTAL·LACIÓ AIRE CONDICIONAT 1X1

· 3M LÍNIA FRIGORIFICA
· 3M LÍNIA ELÈCTRICA
· 3M TUB DESAIGUA
· 2M DE CANAL RECTA
· 1 SUPORT PARET
· 1 JOC AMORTIDORS

Material NO inclòs al servei:
· SUPORTS SÒL I SOSTRE
· BOMBES DE DESAIGUA
· COLZES CANAL
· TOT AQUELL MATERIAL I TREBALLS NO DETALLATS ESPECIFICAMENT COM INCLOSOS

INSTAL·LACIÓ AIRE CONDICIONAT 1X2

· 6M LÍNIA FRIGORIFICA
· 6M LÍNIA ELÈCTRICA
· 6M TUB DESAIGUA
· 4M DE CANAL RECTA
· 1 SUPORT PARET
· 1 JOC AMORTIDORS

INSTAL·LACIÓ AIRE CONDICIONAT 1X2

· 6M LÍNIA FRIGORIFICA
· 6M LÍNIA ELÈCTRICA
· 6M TUB DESAIGUA
· 4M DE CANAL RECTA
· 1 SUPORT PARET
· 1 JOC AMORTIDORS

Material NO inclòs al servei:
· SUPORTS SÒL I SOSTRE
· BOMBES DE DESAIGUA
· COLZES CANAL
· TOT AQUELL MATERIAL I TREBALLS NO DETALLATS ESPECIFICAMENT COM INCLOSOS

INSTAL·LACIÓ AIRE CONDICIONAT 1X3

· 9M LÍNIA FRIGORIFICA
· 9M LÍNIA ELÈCTRICA
· 9M TUB DESAIGUA
· 6M DE CANAL RECTA
· 1 SUPORT PARET
· 1 JOC AMORTIDORS

INSTAL·LACIÓ AIRE CONDICIONAT 1X3

· 9M LÍNIA FRIGORIFICA
· 9M LÍNIA ELÈCTRICA
· 9M TUB DESAIGUA
· 6M DE CANAL RECTA
· 1 SUPORT PARET
· 1 JOC AMORTIDORS

Material NO inclòs al servei:
· SUPORTS SÒL I SOSTRE
· BOMBES DE DESAIGUA
· COLZES CANAL
· TOT AQUELL MATERIAL I TREBALLS NO DETALLATS ESPECIFICAMENT COM INCLOSOS

DESINSTAL-LACIÓ A/A CALDERA

· DESINSTAL-LAR UNIITATS INTERIOR I EXTERIOR
· RETIRADA UNITATS SUBSTITUÏDES

DESINSTAL-LACIÓ A/A CALDERA

· DESINSTAL-LAR UNIITATS INTERIOR I EXTERIOR
· RETIRADA UNITATS SUBSTITUÏDES

Material NO inclòs al servei:
· TREBALLS DE PALETA
· PINTURA
· ELEVADORS
· EINES ESPECIALS

PLUS 48H

INICIAR ELS TREBALLS CONTRACTATS A 48H DES DE LA RECEPCIÓ DE LA MÀQUINA.

PLUS 48H

· INICIAR ELS TREBALLS CONTRACTATS A 48H DES DE LA RECEPCIÓ DE LA MÀQUINA.

Material NO inclòs al servei:
· IMPEDIMENTS DERIVATS PER INCIDÈNCIES DE CAUSA MAJOR O INCLEMÈNCIES DEL TEMPS.
· LES 48H SERAN EN DIAS HÀBILS.

INSTAL-LACIÓ DISSABTE

INSTAL-LACIÓ A REALITZAR EN DISSABTE

· INSTAL-LACIÓ DISSABTE

· INSTAL-LACIÓ A REALITZAR EN DISSABTE

Material NO inclòs al servei:
· IMPEDIMENTS DERIVATS PER INCIDÈNCIES DE CAUSA MAJOR O INCLEMÈNCIES DEL TEMPS.

MANTENIMENT ANUAL

· CONTRACTACIÓ DE MANTENIMENT ANUAL
· VISITA DEL TÈCNIC I REVISIÓ DE MÀQUINA
· NETEJA I MANTENIMENT
· CONTROL DE SERVEI

MANTENIMENT ANUAL

· CONTRACTACIÓ DE MANTENIMENT ANUAL
· VISITA DEL TÈCNIC I REVISIÓ DE MÀQUINA
· NETEJA I MANTENIMENT
· CONTROL DE SERVEI

Material NO inclòs al servei:
· TREBALLS EN AVARIES O MATERIALS A SUBSTITUIR